Cho vay vốn lưu động Doanh nghiệp tại Đà NẵngSản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp dựa vào hạn mức được duyệt để thanh toán chi phí, mua sắm nguyên vật liệu, mua hàng hoá, phát hành bảo lãnh...vv...kịp thời với nhiều ưu đãi.

Tiện ích của sản phẩm:
 • Lãi suất vay cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế, và ưu đãi tùy vào thời hạn vay, chỉ từ 7,1%/năm
 • Có thể vay trả nhiều lần trong hạn mức tín dụng được duy trì đến 03 năm và hạn mức sẽ được xem xét lại hàng năm.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.
 • Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng từng lần, hạn mức tín dụng, hoặc giới hạn tín dụng.
Trả nợ vay:
 • Trả nợ gốc: Trả một lần khi đáo hạn; trả định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng); hoặc trả nhiều lần theo chu kỳ tiêu thụ sản phẩm.
 • Trả lãi: Lãi sẽ được thu hàng tháng
Hình thức bảo đảm nợ vay:
 • Có tài sản đảm bảo: Bất động sản.
 • Không có tài sản đảm bảo: tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và uy tín doanh nghiệp sau vay.
Điều kiện vay vốn: 
 • Có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank;
 • Phương án kinh doanh khả thi và hoạt động kinh doanh có lãi.
Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo quyết toán đến thời điểm gần nhất.
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án vay, trả nợ và tài sản thế chấp (nếu có).
 • Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và cập nhật ưu đãi năm 2020 cho doanh nghiệp.
Liên hệ tại Đà Nẵng:
EXIMBANK
Mr Việt: 0918 007 897
Đăng nhận xét

0 Nhận xét