Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Vay xây sửa nhà tại Đà Nẵng

Nguồn kinh phí cho việc xây sửa nhà cửa nhằm đảm bảo đúng thiết kế sẽ thường thiếu hụt. Sản phẩm cho vay của chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng có điều kiện hoàn thiện kế hoạch.


Đối tượng khách hàng:
  • Khách hàng là cá nhân từ 18 đến 70 tuổi sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng
Hạn mức cho vay:
  • Hổ trợ đến 80% giá trị nhà hoặc đất dùng làm tài sản thế chấp
Tài sản bảo đảm:
  • Nhà, đất đứng tên người vay hoặc người bão lãnh cho vay
Nguồn thu nhập trả nợ
  • Chấp nhận mọi nguồn thu nhập thực tế như lương, cho thuê nhà, kinh doanh, buôn bán..vv..để thực hiện khoản vay
Thời hạn vay
  • Tối đa 20 năm
Hình thức thanh toán
  • Trả lãi và gốc định kỳ hàng tháng
Lãi suất và ưu đãi:
  • Lãi suất ưu đãi theo thời kỳ, liên hệ với chúng tôi để biết chương trình hiện tại 
  • Lãi suất giảm dần theo dư nợ gốc
  • Không phạt khi thực hiện trả trước một phần hoặc tất toán khoản vay
  • Không tốn bất cứ chi phí nào cho khoản vay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét